Είναι ασφαλής η μέθοδος

Η διαδικασία θεωρείται ασφαλής. Η συσσωρευμένη εμπειρία από την ανθρώπινη υποβοηθούμενη αναπαραγωγή είναι μεγάλη. Σε διεθνείς επιδημιολογικές μελέτες χιλιάδων κυήσεων που επιτεύχθηκαν με κρυοσυντηρημένα έμβρυα δεν έχει παρατηρηθεί αύξηση του ποσοστού συγγενών ανωμαλιών ή άλλων βλαβών στα τέκνα που έχουν γεννηθεί. Αντίστοιχες μελέτες υπάρχουν και σε περιπτώσεις χρήσης κατεψυγμένου σπέρματος δότου. Επομένως η κρυοσυντήρηση κρίνεται ασφαλής.