Η προγεστερόνη

Χρησιμοποιείται συνήθως μετά την εμβρυομεταφορά για να υποστηριχθεί ορμονικά η ωχρινική φάση του κύκλου. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η ωχρινική φάση του κύκλου χρειάζεται υποστήριξη με προγεστερόνη ιδιαίτερα στους κύκλους που έχει χρησιμοποιηθεί ανάλογο της GnRH.

Η ορμόνη κυκλοφορεί είτε σε μορφή κολπικής κρέμας (Crinone), είτε σε χάπια (Utrogestan). Τα χάπια αυτά λαμβάνονται κανονικά από το στόμα, αλλά μπορούν επίσης να τοποθετηθούν και στον κόλπο (σαν να ήταν κολπικά υπόθετα), ή να χορηγηθούν συνδυαστικά από το στόμα και από τον κόλπο. Η τοπική απορρόφηση της προγεστερόνης από τον κόλπο είναι καλή και έχει αποδεδειγμένα άριστα αποτελέσματα.