Κοριφολιτροπίνη – α

Η κοριφολιτροπίνη-α είναι μια νέα ανασυνδυασμένη γοναδοτροπίνη (FSH) που έχει σχεδιαστεί για τη διέγερση των ωοθηκών. Χορηγείται εφάπαξ σαν μια μόνο ένεση στην αρχική φάση της ωοθηκικής διέγερσης, και μπορεί να προκαλέσει και να διατηρήσει την ανάπτυξη πολλαπλών ωοθυλακίων έως 7 ημέρες.

Δείτε ακόμη: Το νέο φάρμακο – Κοριφολιτροπίνη (corifollitropin-a)