Μέθοδοι GIFT / ZIFT

Οι μέθοδοι αυτές δεν εφαρμόζονται πια και αναφέρονται για ιστορικούς λόγους.

Δείτε: Υπογονιμότητα » Θεραπευτική αντιμετώπιση » GIFT.

Δείτε: Υπογονιμότητα » Θεραπευτική αντιμετώπιση » ZIFT.