Κλινική κύηση

Ενδομήτριος κλινική κύηση 8 εβδομάδων. Στο διακολπικό υπερηχογράφημα διακρίνεται το έμβρυο (αρχείο ΕΥΓΟΝΙΑΣ).

Δεκαπέντε ημέρες μετά τη θετική δοκιμασία κυήσεως γίνεται ένα διακολπικό υπερηχογράφημα που επιβεβαιώνει την κλινική κύηση. Διαπιστώνεται η ενδομήτρια κύηση, ο αριθμός των σάκων κυήσεως, η ύπαρξη εμβρύου και ο αριθμός των εμβρύων και ελέγχεται η καρδιακή λειτουργία τους.

Το έργο της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής έχει ολοκληρωθεί. Η κύηση έχει επιτευχθεί και δεν διαφέρει στην πορεία της από μια φυσιολογική εγκυμοσύνη.

Δείτε ακόμα: Τα ποσοστά κυήσεων της Ευγονίας