Αρνητική δοκιμασία (τεστ) κυήσεως

Εάν οι μετρήσεις της β-χοριακής γοναδοτροπίνης αποβούν αρνητικές (επίπεδα β-HCG <5 μονάδων), διακόπτονται τα φάρμακα με οδηγίες των ιατρών και ακολουθεί έμμηνος ρύση (περίοδος).

Είναι γνωστό πόσο δυσάρεστα συναισθήματα γεννά η αποτυχία της προσπάθειας. Είναι όμως σημαντικό να μη χαθεί η ελπίδα κάτω από το βάρος της αποτυχίας. Ο μόνος ορθός τρόπος για να αντιμετωπισθεί η κατάσταση είναι να εξετασθούν από κοινού με το ζευγάρι λεπτομερώς και να αναλυθούν όλες οι παράμετροι που μπορεί να οδήγησαν στο αρνητικό αποτέλεσμα. Οι πληροφορίες που θα συλλεγούν από τη μελέτη θα βοηθήσουν να επαναπροσδιορισθεί η ακολουθητέα στρατηγική με σκοπό να επιτευχθεί κύηση σε έναν επόμενο θεραπευτικό κύκλο.

Το επιστημονικό δυναμικό της Μονάδας πρέπει να έχει την ωριμότητα να δώσει απαντήσεις και λύσεις σε μια προηγούμενη αποτυχημένη προσπάθεια.

Το χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δύο κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης δεν πρέπει να είναι μικρότερο από τρεις μήνες για λόγους «ηρεμίας» των ωοθηκών και ψυχολογικής ανασυγκρότησης.