Αναμενόμενα ποσοστά γονιμοποίησης

Συνήθως, το φυσιολογικό ποσοστό γονιμοποίησης στο εργαστήριο κυμαίνεται από 50% έως και 100%. Αυτό το ποσοστό εξαρτάται:

  • Από την ποιότητα των ωαρίων και τον βαθμό ωριμότητάς τους (τα ανώριμα και τα υπερώριμα ωάρια σπανίως γονιμοποιούνται).
  • Από τη γονιμοποιητική ικανότητα του σπέρματος (τα σπερματοζωάρια με ιδιαίτερα ασθενική κινητικότητα δεν κατορθώνουν να διεισδύσουν στα ωάρια).
  • Από τις εργαστηριακές συνθήκες καλλιέργειας (σύσταση του καλλιεργητικού μέσου, σταθερότητα της θερμοκρασίας σε σχέση με τους 37°C) κ.ο.κ.

Το ποσοστό πολυσπερμίας είναι μικρό (περίπου 3-5% των ωαρίων).

Δείτε περισσότερα στο: Ανθρώπινη Αναπαραγωγή » Αποτυχία σχηματισμού προπυρήνων.