Δωρεά ωαρίων

Είναι γνωστό ότι ορισμένες γυναίκες δεν έχουν την δυνατότητα να παραγάγουν δικά τους ωάρια. Στην κατηγορία αυτή βρίσκονται γυναίκες οι οποίες για κάποιο λόγο έχουν χάσει τις ωοθήκες τους, γυναίκες που έχουν υποστεί ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία, νεαρές γυναίκες σε πρόωρη εμμηνόπαυση, ή γυναίκες των οποίων οι ωοθήκες δεν ανταποκρίνονται ούτε σε ιδιαίτερα υψηλές δόσεις διεγερτικών φαρμάκων. Οι γυναίκες αυτές δεν έχουν άλλον τρόπο για να τεκνοποιήσουν, παρά μόνον την δωρεά ωαρίου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υποβληθούν σε εξωσωματική γονιμοποίηση, κατά την οποία θα χρησιμοποιηθεί το σπέρμα του συζύγου τους, με ωάρια κάποιας άλλης γυναίκας.

Η δότρια ωαρίων είναι κάποια γυναίκα, η οποία α) είτε υποβάλλεται η ίδια σε εξωσωματική γονιμοποίηση και εμφανίζει υπερπαραγωγή ωαρίων σε έναν κύκλο θεραπείας (μερισμός ωαρίων -egg sharing) ή β) μία γυναίκα η οποία θα υποβληθεί επί τούτου σε διέγερση των ωοθηκών, με σκοπό την αλτρουιστική δωρεά όλων των ωαρίων που θα παραχθούν. Η σημερινή τεχνολογία επιτρέπει την κρυοσυντήρηση των ωαρίων, είναι προτιμότερο όμως η δωρεά ωαρίων να είναι “νωπή”, δηλαδή τα ωάρια αυτά να τεθούν σε καλλιέργεια αμέσως μετά την λήψη τους για να γονιμοποιηθούν.

Μερισμός ωαρίων (egg sharing)

Μια γυναίκα που υποβάλλεται σε εξωσωματική γονιμοποίηση και κατά την ωοληψία λαμβάνεται υψηλός αριθμός ωαρίων, έχει την δυνατότητα να δωρίσει ένα μέρος των ωαρίων της, για χρήση από ανώνυμη λήπτρια. Κάθε γυναίκα που δέχεται να δωρίσει μέρος των ωαρίων της έχει σημαντική έκπτωση στο κόστος του τρέχοντος κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης. Παρόλα αυτά πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία μπορείτε να συζητήσετε αναλυτικά με το προσωπικό της Μονάδας μας. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τα ποσοστά επιτυχίας μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση δεν διαφέρουν μεταξύ γυναικών που δωρίζουν μέρος των ωαρίων τους σε σύγκριση με γυναίκες που κρατούν όλα τα ωάρια για δική τους χρήση.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε δότρια στα πλαίσια του μερισμού ωαρίων, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε όταν αρχίσετε την θεραπεία. Θα σας χορηγήσουμε ένα ειδικό έντυπο, στο οποίο αναφέρονται οι “όροι” της δωρεάς, και το οποίο θα σας ζητήσουμε να υπογράψετε (υπογραφές και των δύο συζύγων). Εξυπακούεται ότι μπορείτε να ανακαλέσετε την απόφασή σας οποιαδήποτε στιγμή, μέχρι και αμέσως πριν την ωοληψία.

Δωρεά ωαρίων

Η δωρεά ωαρίων αφορά την διάθεση όλων των ληφθέντων ωαρίων από ανώνυμη δότρια για χρήση από μία ή περισσότερες ανώνυμες λήπτριες. Η δότρια ωαρίων υποβάλλεται σε φαρμακευτική διέγερση των ωοθηκών με σκοπό την ανάπτυξη πολλαπλών ωοθυλακίων, και τελικά σε ωοληψία. Αμέσως μετά την ωοληψία, όλα τα ληφθέντα ωάρια δωρίζονται σε μια η περισσότερες λήπτριες.

Σύμφωνα με το νόμο, στη δότρια καταβάλλεται αποζημίωση για ιατρικές και νοσηλευτικές δαπάνες, έξοδα μετακίνησης και αποζημίωση για αποχή από την εργασία της. Η καταβολή της αποζημίωσης αυτής δεν συνιστά αντάλλαγμα.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε δότρια ωαρίων, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Προϊσταμένη Μαία της Μονάδας, για να πληροφορηθείτε σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις λεπτομέρειες της διαδικασίας δωρεάς.