Διερεύνηση της υπογονιμότητας

Η διερεύνηση της γυναικείας και της ανδρικής υπογονιμότητας περιλαμβάνει σειρά εξετάσεων οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα Διαγνωστικές εξετάσεις για τη γυναίκα και Διαγνωστικές εξετάσεις για τον άνδρα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διάρκεια υπογονιμότητας, δηλαδή ο χρόνος που το ζευγάρι έχει εκτεθεί σε πιθανότητα σύλληψης, έχοντας ελεύθερες σεξουαλικές επαφές χωρίς προφύλαξη, αλλά και χωρίς προγραμματισμό. Αναλυτικές πληροφορίες για τα αίτια της υπογονιμότητας, την επιδημιολογία, τους ορισμούς της υπογονιμότητας, διάφορες γενικές γνώσεις για την υπογονιμότητα (Υπογονιμότητα » Γενικές γνώσεις) όπως και την θεραπευτική αντιμετώπιση της υπογονιμότητας (Υπογονιμότητα » Θεραπευτική αντιμετώπιση) μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στο κεφάλαιο υπογονιμότητα.