Άλλα πρωτόκολλα

Χρησιμοποιούνται σπανίως και σε ειδικές περιπτώσεις. Στα πρωτόκολλα αυτά, που συνήθως δίδονται σε γυναίκες με εξαιρετικά χαμηλή απάντηση ωοθηκών, δεν χρησιμοποιείται ανάλογο GnRH και υπάρχει κίνδυνος πρόωρης και άκαιρης αιχμής της LH. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον και ανταγωνιστής. Η ημέρα έναρξης και η δόση του προσδιορίζονται από τους ιατρούς της Μονάδας.

Υπερ-βραχύ πρωτόκολλο (Ultra short)

Η διαφορά του συγκεκριμένου θεραπευτικού σχήματος σε σύγκριση με το «κλασικό» βραχύ πρωτόκολλο έγκειται στη μικρή χρονική διάρκεια χορήγησης (περίπου 3 ημέρες) του αναλόγου της GnRH. Έτσι χρησιμοποιείται μόνον η διεγερτική δράση του αναλόγου στην υπόφυση, που προκαλεί την αύξηση της ενδογενούς FSH και όχι η κατασταλτική του δράση.

Πρωτόκολλο κλομιφένης – γοναδοτροπινών

Στα πρωτόκολλα κλομιφένης-γοναδοτροπινών η κιτρική κλομιφένη χορηγείται συνήθως από τη 2η έως την 6η ημέρα του κύκλου, ενώ η έναρξη των γοναδοτροπινών ακολουθεί.

ΜΑP

Στο MAP γίνεται χορήγηση αντισυλληπτικού στον προηγούμενο κύκλο. Η έναρξη του συναγωνιστού αρχίζει τη 2η ημέρα του κύκλου σε μικροδόσεις. Η χορήγηση γοναδοτροπινών αρχίζει την 3η ημέρα του κύκλου.

Δείτε ακόμη: Ήπια πρωτόκολλα