Υπερβολική ανταπόκριση (hyperesponders)

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται γυναίκες με υπερβολική ανταπόκριση στα φάρμακα που χορηγούνται για τη διέγερση των ωοθηκών με αποτέλεσμα την υπερβολική στρατολόγηση και πολλαπλή ανάπτυξη ωοθυλακίων.

Οι παράγοντες που ευνοούν την υπερβολική ανταπόκριση είναι οι πολυκυστικές ωοθήκες, η μικρή ηλικία, το ελαττωμένο βάρος σώματος (χαμηλός δείκτης BMI), οι μεγάλες δόσεις γοναδοτροπινών ή η προοδευτικά αυξανόμενη δόση, τα επιθετικά πρωτόκολλα διέγερσης, το ιστορικό υπερβολικής ανταπόκρισης σε προηγούμενη προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης κ.α.

Οι γυναίκες με υπερβολική ανταπόκριση έχουν σημαντικά αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσουν ΣΥΩ και πιθανώς τη σοβαρή μορφή του συνδρόμου που είναι μια από τις σοβαρότερες επιπλοκές των προγραμμάτων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Η επιστημονική ομάδα της Ευγονίας έχει να επιδείξει διεθνή πρωτοπορία και εμπειρία στην πρόληψη και αντιμετώπιση του ΣΥΩ με ικανό αριθμό δημοσιευμένων μελετών σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και διαλέξεις του επικεφαλής της Μονάδας Δρ Τρύφωνα Γ. Λαϊνά.

Οι δημοσιεύσεις αντανακλούν τη γνώση και την εμπειρία που εφαρμόζονται στην καθημερινή κλινική πρακτική.

Πρόληψη ΣΥΩ

Οι δημοσιεύσεις που σχετίζονται με την πρόληψη αφορούν είτε τη χορήγηση κορτικοειδών (παλαιότερη άποψή μας) είτε τη χρησιμοποίηση πρωτοκόλλων ανταγωνιστών που θεωρούνται ασφαλέστερα για τις γυναίκες με υπερβολική ανταπόκριση. Δείτε επίσης: Πρωτόκολλο ανταγωνιστών.

Δείτε τις δημοσιεύσεις μας:

Live births after management of severe OHSS by GnRH antagonist administration in the luteal phase.

Management of severe OHSS using GnRH antagonist and blastocyst cryopreservation in PCOS patients treated with long protocol.

Management of severe early ovarian hyperstimulation syndrome by re-initiation of GnRH antagonist.

Αντιμετώπιση ΣΥΩ

Αποτελεί παγκόσμια πρωτοπορία η πρόταση της επιστημονικής ομάδας της Ευγονίας για χορήγηση ανταγωνιστή στην ωχρινική φάση με σκοπό την αντιμετώπιση του εγκατεστημένου σοβαρού ΣΥΩ.

Δείτε τις δημοσιεύσεις μας:

Pregnancy and neonatal outcomes following luteal GnRH antagonist administration in patients with severe early OHSS

Outpatient management of severe early OHSS by administration of GnRH antagonist in the luteal phase: an observational cohort study

Live births after management of severe OHSS by GnRH antagonist administration in the luteal phase.

Management of severe OHSS using GnRH antagonist and blastocyst cryopreservation in PCOS patients treated with long protocol.

Management of severe early ovarian hyperstimulation syndrome by re-initiation of GnRH antagonist.