Επαναστατική θεραπεία ΣΥΩ

Το ΣΥΩ (Σύνδρομο Υπερδιέγερσης Ωοθηκών) είναι μια σοβαρή επιπλοκή της ελεγχόμενης διέγερσης ωοθηκών. Είναι συχνότερο σε γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες, μικρής ηλικίας και χαμηλού βάρους.

Σε περίπτωση εμφάνισης σοβαρής μορφής του συνδρόμου εφαρμόζεται από την ομάδα της Ευγονίας επαναστατική θεραπευτική προσέγγιση με χορήγηση ενέσεων ανταγωνιστή ,μετά την ωοληψία, στην ωχρινική φάση με αποτέλεσμα την αποφυγή της νοσοκομειακής περίθαλψης.

Η πρωτοποριακή αυτή αιτιολογική θεραπεία (που θα απαιτηθεί στο 11% περίπου των γυναικών υψηλού κινδύνου) έχει αντικαταστήσει:

α) την ανυπαρξία θεραπείας και

β) τη συμπτωματική και ανακουφιστική νοσοκομειακή περίθαλψη, με απλή παρακολούθηση.

Αποτέλεσμα της θεραπείας που εφαρμόζουμε είναι η μειωμένη σωματική επιβάρυνση, το μειωμένο ψυχολογικό και οικονομικό κόστος από τα έξοδα του νοσοκομείου και της απώλειας ωρών εργασίας.

Δείτε:
Σύνδρομο Υπερδιέγερσης των Ωοθηκών (ΣΥΩ)

Και τις δημοσιεύσεις μας:

Lainas et al.2013 Hum.Reprod.

Lainas et al.2012 Reprod.Biol.

Lainas et al. 2009a RBMOnline

Lainas et al. 2009b RBMOnline

Lainas et al. 2007 Reprod Biomed