Η συμμετοχή στις εξελίξεις επηρεάζει τα ποσοστά κυήσεως

Καθημερινά προστίθεται νέα γνώση από τους επιστήμονες όλου του κόσμου με στόχο την αύξηση των ποσοστών επιτυχίας.

Η δημοσίευση μιας μελέτης σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό εκτός της διεθνούς καταξίωσης των ερευνητών συμβάλλει στην καλύτερη και πληρέστερη γνώση του αντικειμένου.

Η έκθεση στην κρίση και την κριτική της επιστημονικής κοινότητας αναγκάζει σε διαρκή ενημέρωση και τεκμηρίωση αλλά και στη διατήρηση ευρείας βάσης δεδομένων για την άντληση στατιστικών στοιχείων απαραίτητων για σύγκριση και δημοσίευση. Αυτά αποτελούν μέρος του "evidence based medicine" και δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι τα εφαρμόζουν όλοι.

Δείτε τις δημοσιεύσεις μας