Η σημασία των μετρήσεων προγεστερόνης

Κατά τη διάρκεια της φαρμακευτικής διέγερσης των ωοθηκών στα πλαίσια των προγραμμάτων εξωσωματικής γονιμοποίησης, η χορήγηση αναλόγων GnRH διατηρεί σε καταστολή τα ενδογενή επίπεδα ορμονών. Σε μερικές περιπτώσεις (σε ποσοστό που κυμαίνεται από 5%-30%), παρατηρείται πρώιμη άνοδος της προγεστερόνης την ημέρα χορήγησης της hCG (τελευταία ένεση του προγράμματος).

Έχει επισημανθεί σε διάφορες μελέτες ότι η άνοδος της προγεστερόνης, συνήθως σε επίπεδα άνω του 1ng/ml, συνδέεται με μειωμένα ποσοστά κύησης, ενώ άλλοι ερευνητές αποφαίνονται ότι η άνοδος αυτή δεν φαίνεται να επηρεάζει τα ποσοστά επιτυχίας. Ο μηχανισμός μέσω του οποίου επηρεάζονται τα ποσοστά κύησης δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως, αλλά φαίνεται πως η αύξηση της προγεστερόνης πιθανόν επιδρά αρνητικά στην ποιότητα του ενδομητρίου.

Δεδομένων των αντικρουόμενων αποτελεσμάτων στη διεθνή βιβλιογραφία, είναι απαραίτητη η διεξαγωγή περισσότερων προοπτικών τυχαιοποιημένων μελετών με μεγάλο αριθμό ασθενών, για την αποσαφήνιση του ρόλου της ανόδου της προγεστερόνης.

Η Ευγονία συμμετέχει ερευνητικά στον τομέα αυτό, σχεδιάζοντας και διενεργώντας πρωτότυπη μελέτη για την επίδραση της προγεστερόνης στα ποσοστά κύησης.