Έρευνα στην εξωσωματική

Η επιστημονική ομάδα της «Ευγονίας» με επικεφαλής τον Δρα Τρύφωνα Γ. Λαϊνά έχει να επιδείξει πλούσιο ερευνητικό έργο σε μορφή δημοσιευμένων άρθρων (μελετών) σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή ελεύθερων ανακοινώσεων σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Μεγάλο μέρος βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας και συγγραφής.

Πρωτοποριακό Ερευνητικό Έργο

Η επιστημονική ομάδα της «Ευγονίας», με επικεφαλής τον Δρ Λαϊνά, αριθμούν ήδη μια εκτενή σειρά δημοσιευμένων άρθρων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά εξειδικευμένα στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή και Εξωσωματική Γονιμοποίηση.

Συγκεκριμένα, έχουμε δημοσιεύσει τη μεγαλύτερη μελέτη που υπάρχει στην παγκόσμια βιβλιογραφία για τις γυναίκες με πτωχή ανταπόκριση των ωοθηκών (poor responders). Ο αριθμός των γυναικών που συμπεριελήφθησαν σ' αυτή την ειδική μελέτη είναι κατά πολύ μεγαλύτερος των αντίστοιχων δημοσιευμένων μελετών της βιβλιογραφίας. Δείχνει ότι η εφαρμογή του νέου φαρμακευτικού πρωτοκόλλου έχει στατιστικώς σημαντικά υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας και είναι δημοσιευμένη στο περιοδικό Human Reproduction επίσημο περιοδικό της ESHRE.

Επίσης, σε πρόσφατη μελέτη μας, η οποία είναι η μεγαλύτερη διεθνώς όσον αφορά τον αριθμό ασθενών με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, δείχνουμε ότι η χρήση ευέλικτου πρωτοκόλλου GnRH ανταγωνιστή οδηγεί σε στατιστικώς σημαντική μείωση της εμφάνισης σοβαρού συνδρόμου υπερδιέγερσης ωοθηκών (ΣΥΩ) κατά 20%, σε σύγκριση με το μακρό πρωτόκολλο, χωρίς ταυτόχρονη μείωση των ποσοστών κύησης.

Ακόμη, πετύχαμε αποτελεσματική και ασφαλή αντιμετώπιση, καθώς και γέννηση υγιών μωρών, στην περίπτωση εγκατεστημένου σοβαρού συνδρόμου υπερδιέγερσης ωοθηκών. Η μελέτη μας για την αντιμετώπιση του σοβαρού Σ.Υ.Ω. χαρακτηρίστηκε από τους reviewers των επιστημονικών περιοδικών σαν παγκόσμια πρωτοτυπία. Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της μεθόδου ανατρέπει τα μέχρι σήμερα δεδομένα αφού ισχύει το δόγμα ότι η μόνη ασφαλής πρόληψη για το Σ.Υ.Ω. είναι η ακύρωση του κύκλου που βεβαίως είχε ψυχολογικά και οικονομικά επακόλουθα.

Τέλος, σε πρόσφατη πρωτότυπη μελέτη μας δείξαμε ότι η εφαρμογή του Φυσικού Κύκλου οδηγεί σε υψηλότερα ποσοστά γεννήσεων συγκριτικά με τα παραδοσιακά πρωτόκολλα σε γυναίκες με πτωχή ανταπόκριση των ωοθηκών.

Στην «Ευγονία» πιστεύουμε ότι μόνο μέσω της έρευνας και της διαρκούς αναζήτησης μπορεί να επέλθει πρόοδος και αύξηση των ποσοστών επιτυχίας στον χώρο της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

 

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 

Blastocyst Development in a Single Medium Compared to Sequential Media:

A Prospective Study With Sibling Oocytes

Ioannis A. Sfontouris, Efstratios M. Kolibianakis, George T. Lainas, George K. Petsas, Basil C. Tarlatzis, and Trifon G. Lainas, Reproductive Sciences, 2017, doi: 10.1177/1933719116687653  Δείτε τη δημοσίευση

 

 

Basal serum progesterone and history of elevated progesterone on the day of hCG are significant predictors of late follicular progesterone elevation in GnRH antagonist IVF cycles.

Venetis CA, Kolibianakis EM, Bosdou JK, Lainas GT, Sfontouris IA, Tarlatzis BC, Lainas TG.
Human Reproduction, 2016 Aug;31(8):1859-65. Δείτε την δημοσίευση

 

Estimating the net effect of progesterone elevation on the day of hCG on live birth rates after IVF: a cohort analysis of 3296 IVF cycles.

Venetis CA, Kolibianakis EM, Bosdou JK, Lainas GT, Sfontouris IA, Tarlatzis BC, Lainas TG.
Hum Reprod 2015;30:684-91. Δείτε την δημοσίευση

 

Live birth rates using conventional in vitro fertilization compared to intracytoplasmic sperm injection in Bologna poor responders with a single oocyte retrieved.

Sfontouris IA, Kolibianakis EM, Lainas GT, Navaratnarajah R, Tarlatzis BC, Lainas TG.
J Assist Reprod Genet 2015;32:691-7. Δείτε την δημοσίευση

 

 

Reply: Modified natural cycles for poor responders: addressing misconceptions and fallacies.

Kolibianakis EM, Lainas TG, Venetis CA.

Hum Reprod. 2016 Jan;31(1):222-3. Δείτε τη δημοσίευση

 

 

Live birth rates after modified natural cycle compared with high-dose FSH stimulation using GnRH antagonists in poor responders.

Lainas TG, Sfontouris IA, Venetis CA, Lainas GT, Zorzovilis IZ, Tarlatzis BC, Kolibianakis EM.
Human Reproduction 2015;30:2321-30. Δείτε την δημοσίευση

 

No evidence that embryo selection by near-infrared spectroscopy in addition to morphology is able to improve live birth rates: results from an individual patient data meta-analysis.

Vergouw CG, Heymans MW, Hardarson T, Sfontouris IA, Economou KA, Ahlström A et al.
Human Reproduction 2014;29:455-61. Δείτε την δημοσίευση

 

Serum vascular endothelial growth factor levels following luteal gonadotrophin-releasing hormone antagonist administration in women with severe early ovarian hyperstimulation syndrome,

GT Lainas, EM Kolibianakis, IA Sfontouris, IZ Zorzovilis, GK Petsas, TG Lainas, BC Tarlatzis. BJOG: An international Journal of Obstetrics and Gynaecology, Feb 2014 . Δείτε την δημοσίευση

 

Non-invasive metabolomic analysis using a commercial NIR instrument for embryo selection,

Sfontouris I. A., Lainas G. T., Sakkas D., Zorzovilis I. Z., Petsas G. K., and Lainas T. G.. Journal of Human Reproductive Sciences 2013; 6: 133-139. Δείτε την δημοσίευση

 

Pregnancy and neonatal outcomes following luteal GnRH antagonist administration in patients with severe early OHSS,

Lainas G. T., Kolibianakis E. M., Sfontouris I. A., Zorzovilis I. Z., Petsas G. K., Lainas T. G., and Tarlatzis B. C. Human Reproduction 2013; 28: 1929-1942. Δείτε την δημοσίευση

 

Outpatient management of severe early OHSS by administration of GnRH antagonist in the luteal phase: an observational cohort study,

Lainas G., Kolibianakis E., Sfontouris I., Zorzovilis I., Petsas G., Tarlatzi T., Tarlatzis B., and Lainas T.. Reproductive Biology and Endocrinology 2012; 10: 69.Δείτε την δημοσίευση

 

Flexible GnRH antagonist protocol versus GnRH agonist long protocol in patients with polycystic ovary syndrome treated for IVF: a prospective RCT.

Trifon G Lainas, Ioannis A Sfontouris, Ioannis Z Zorzovilis, George K Petsas, George T Lainas, Efthymia Alexopoulou, Efstratios M Kolibianakis Human Reproduction, 2010, Vol 25, No 3, pp. 683-689 Δείτε την δημοσίευση

 

Live births after management of severe OHSS by GnRH antagonist administration in the luteal phase

TG Lainas, IA Sfontouris, IZ Zorzovilis, GK Petsas, GT Lainas, E Alexopoulou, EM Kolibianakis Reproductive BioMedicine Online, 2009, Vol 19, No 6, pp 789-795 Δείτε την δημοσίευση

 

Management of severe OHSS using GnRH antagonist and blastocyst cryopreservation in PCOS patients treated with long protocol

TG Lainas, IA Sfontouris, IZ Zorzovilis, GK Petsas, GT Lainas, GS Iliadis, EM Kolibianakis. Reproductive BioMedicine Online, 2009, Vol. 18, No 1, pp 15-20 Δείτε την δημοσίευση

 

Flexible GnRH antagonist versus flare-up GnRH agonist protocol in poor responders treated by IVF: a randomized controlled trial

Trifon G. Lainas, Ioannis A. Sfontouris, Evangelos G. Papanikolaou, John Z. Zorzovilis, George K. Petsas, George T. Lainas and Efstratios M. Kolibianakis. Human Reproduction, 2008, Vol. 23, No 6, pp. 1355-1358 Δείτε την δημοσίευση

 

Managment of severe early ovarian hyperstimulation syndrome by re-initiation of GnRH antagonist

TG Lainas, IA Sfontouris, IZ Zorzovilis, GK Petsas, GT Lainas, EM Kolibianakis Reproductive BioMedicine Online, 2007, Vol. 15, No 4, pp 408-412 Δείτε την δημοσίευση

 

Initiation of GnRH antagonist on Day 1 of stimulation as compared to the long agonist protocol in PCOS patients. A randomized controlled trial: effect on hormonal levels and follicular development.

Lainas TG, Petsas GK, Zorzovilis IZ, Iliadis GS, Lainas GT, Cazlaris HE, Kolibianakis EM Human Reproduction, 2007, Vol. 22, No 6, pp. 1540-1546 Δείτε την δημοσίευση

 

In a flexible antagonist protocol, earlier, criteria-based initiation of GnRH antagonist is associated with increased pregnancy rates in IVF.

Trifon Lainas, John Zorzovilis, George Petsas, Georgia Stavropoulou, Haris Cazlaris, Vassiliki Daskalaki, George Lainas and Efthymia Alexopoulou Human Reproduction, 2005, Vol. 20, No 9, pp. 2426-2433 Δείτε την δημοσίευση

 

Osseous metaplasia: case report and review.

Trifon Lainas M.D., Ph.D., Ioannis Zorzovilis M.D., Georgios Petsas M.D., Ph.D., Efthymia Alexopoulou M.D., George Lainas and Tasos Ioakimidis, M.D Fertility and Sterility, 2004, Vol. 82, No 5, pp. 1433-1435 Δείτε την δημοσίευση

 

Administration of methylprednisolone to prevent severe ovarian hyperstimulation syndrome in patients undergoing in vitro fertilization

Trifon Lainas M.D., Georgios Petsas M.D., Georgia Stavropoulou B.Sc., Efthymia Alexopoulou M.D., George Iliadis M.Sc., Dimitrios Minaretzis M.D. Fertility and Sterility, 2002, Vol. 78, No 3, pp. 529-533 Δείτε την δημοσίευση

 

Ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια

Embryo development after continuous culture in two commercial single-step media: a prospective randomized study with sibling oocytes
Sfontouris IA, Kolibianakis EM, Lainas GT, Banti M, Venetis C, Petsas GK, Zorzovilis IZ, Lainas TG (2016). Poster presentation: 32nd  Annual Meeting of ESHRE, Helsinki, Finland, 3-6 July 2016

Recombinant vs. urinary human chorionic gonadotrophin (hCG) for triggering final oocyte maturation in patients at risk for ovarian hyperstimulation syndrome OHSS: a randomized clinical trial
Lainas, T. Lainas, C. Venetis, I. Sfontouris, I. Zorzovilis, G. Petsas, J. Bosdou, B. Tarlatzis, E. Kolibianakis (2016) Poster presentation: 32nd Annual Meeting of ESHRE, Helsinki, Finland, 3-6 July 2016

Elevated progesterone on the day of triggering final oocyte maturation significantly predicts its reoccurrence in a subsequent IVF cycle
Venetis, E. Kolibianakis, J. Bosdou, G. Lainas, I. Sfontouris, B. Tarlatzis, T. Lainas (2016) Oral presentation: 32nd Annual Meeting of ESHRE, Helsinki, Finland, 3-6 July 2016

GnRH agonist for triggering final oocyte maturation in patients with PCO at high risk for severe OHSS: factors predicting live birth in subsequent FRET cycles
Tarlatzi, J. Bosdou, C. Venetis, G. Lainas, I. Sfontouris, A. Makedos, K. Chatzimeletiou, L. Zepiridis, A. Mitsoli, D. Savaidou, T. Lainas, B. Tarlatzis, E. Kolibianakis. (2016) Oral presentation: 32nd Annual Meeting of ESHRE, Helsinki, Finland, 3-6 July 2016

Similar implantation and pregnancy rates using a single medium versus sequential media for embryo culture: a randomized controlled trial
Sfontouris IA, Kolibianakis EM, Lainas GT, Zorzovilis IZ, Petsas GK, Lainas TG (2015), Human Reproduction 30 (Suppl 1):i232. Poster presentation: 31st Annual Meeting of ESHRE, Lisbon, Portugal, 14-17 June 2015

The optimal dose of triptorelin for triggering final oocyte maturation in patients at high-risk for OHSS: a randomized clinical trial.
G.T. Lainas, J.K. Bosdou, C.A. Venetis, I.A. Sfontouris, K. Chatzimeletiou, L. Zepiridis, A. Makedos, A. Daniilidis, A. Mitsoli, D. Savvaidou, T.G. Lainas, B.C. Tarlatzis, E.M. Kolibianakis. (2015 Human Reproduction 30 (Suppl 1):i95. Oral presentation: 31st Annual Meeting of ESHRE, Lisbon, Portugal, 14-17 June 2015

Blastocyst development in single-step versus sequential culture media: a prospective randomized study with sibling oocytes.
I.A. Sfontouris, E.M. Kolibianakis, G.T. Lainas, I.Z. Zorzovilis G.K. Petsas, T.G. Lainas (2014) Human Reproduction 29 (suppl 1): i2. Oral presentation: 30th Annual Meeting of ESHRE, Munich, Germany, 29 June – 2 July 2014

Are pregnancy outcomes affected by the presence of hysteroscopic findings in asymptomatic women undergoing in vitro fertilization treatment?
Lainas, GT; Navaratnarajah, R; Sfontouris, IA; Venetis, C; Zorzovilis, IZ; Lainas TG (2014) Gynecological Surgery, 11 (Supl.1): ES23-0227; Oral presentation, ESGE Annual Meeting, Brussels 24-27 September 2014

Basal progesterone levels represent the only independent risk factor prior to initiation of stimulation for elevated progesterone on the day of hCG.
CA Venetis, EM Kolibianakis, GT Lainas, IA Sfontouris, BC Tarlatzis, TG Lainas. (2014) Fertility and Sterility 102 (3), e253. Poster: ASRM Annual Meeting, Hawaii USA, 18-22 October 2014

The true impact of elevated progesterone on the day of hCG on pregnancy rates after IVF: a cohort analysis of more than 3,600 cycles.
CA Venetis, EM Kolibianakis, GT Lainas, IA Sfontouris, BC Tarlatzis, TG Lainas Fertility and Sterility 102 (3), e318. Poster: ASRM Annual Meeting, Hawaii USA, 18-22 October 2014

Triggering of final oocyte maturation with gonadotrophin releasing hormone agonist in patients with polycystic ovaries undergoing in vitro fertilization.
TB Tarlatzi, EM Kolibianakis, JK Bosdou, CA Venetis, A Makedos, K Chatzimeletiou, L Zepiridis, G Lainas, IA Sfontouris, T Lainas, BC Tarlatzis Fertility and Sterility 102 (3), e262-e263. Poster: ASRM Annual Meeting, Hawaii USA, 18-22 October 2014

Effect of granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) on pregnancy rates in patients with multiple unsuccessful IVF attempts.

Sfontouris I. A., Lainas G. T., Anagnostara K., Kolibianakis E. M., and Lainas T. G. Human Reproduction 2013; 28: i60-i62. Ομιλία, ESHRE 29th Annual Meeting, Λονδίνο, 7-10 Ιουλίου 2013

Triggering of final oocyte maturation with GnRH agonist in patients with polycystic ovaries undergoing IVF
Sfontouris I. A., Lainas G. T., Sakkas D., Iliadis G. S., Anagnostara K., Zorzovilis I. Z., Petsas G. K., and Lainas T. G. Human Reproduction 2011; 26: i86. ESHRE 29th Annual Meeting, Λονδίνο, 7-10 Ιουλίου 2013

Triggering final oocyte maturation with GnRH agonist in patients with polycystic ovaries undergoing IVF

Kolibianakis E. M., Kyrou D., Venetis C. A., Sfontouris I., Lainas T. G., and Tarlatzis B. C.. Fertil. Steril. 2012; 98: S259. ASRM 68th Annual Meeting, 20 - 24 Οκτωβρίου 2012

 

Πρόκληση της τελικής ωοθυλακικής ωρίμανσης με χορήγηση GnRH αγωνιστή σε γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση

Μασουρίδου Σ., Κολυμπιανάκης Ε., Κύρου Δ., Σφοντούρης Ι., Βενέτης Χ., Λαϊνάς Γ., Ζεπειρίδης Λ., Μπίλη Ε., Γκριμπίζης Γ., Μιτσόλη Α., Σανοπούλου Θ., Πάγκου Θ., Λαϊνάς Τ., Ταρλατζής Β. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Μαιευτική και Γυναικολογία, Θεσσαλονίκη, 17-20 Μαΐου 2012.

 

Assessment of embryo selection using non-invasive metabolomic analysis as an adjunct to morphology indicates improvement in implantation and fetal cardiac activity rates

Sfontouris I. A., Lainas G. T., Sakkas D., Iliadis G. S., Anagnostara K., Zorzovilis I. Z., Petsas G. K., and Lainas T. G. Human Reproduction 2011; 26: i86.
Oral presentation, ESHRE Conference 2011, Stockholm, Sweden
3-6 July 2011
Nominated for the "Fertility Society of Australia Exchange Award"

 

Treatment of peritoneal and ovarian endometriosis by using CO2 laser with or without 'swiftlase'.

 1. Lainas, G. Petsas, I. Stathopoulos, N. Bournas, S. Eliadis.
  4th Congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy
  Brussels, Belgium,
  6 - 9 Dec. 1995.

 

Microsurgery in the treatment of tuboperitoneal infertility.

 1. Sarris, T. Lainas, G. Alexandrakis, S. Eliadis and A. Comninos.
  III World Congress of Reproduction, Berlin 22-23 March 1981.

 

Tubercolosis of the female genital system.

 1. Comninos, E. Tsamanis, T. Lainas,
  M. Al-Achmant and S. Sarris.
  XI World Congress on Fertility and Sterility Dublin, IRELAND, 26 June-1 July 1983

 

Treatment of pelvic pain by ablation of the uterine nerve using Laser-Laparoscopic surgery (L.U.N.A.).

 1. Lainas, I G. Petsas. Zorzovilis, I. Stathopoulos and S. Iliadis
  Hellenic Medical Congress May 1998

 

L.U.N.A.(Laser uterine nerve ablation) for the treatment of severe dysmenorrhea - dyspareunia.

 1. Lainas, I. Zorzovilis, I. Gatos, G. Petsas, S. Iliadis, K. Bouzouni and A. Ioakimidis
  7th Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Iraklio, Crete May 1997

 

Rectovaginal septum endometriosis. Diagnosis and treatment.

 1. Lainas, S. Iliadis, I. Zorzovilis, I. Gatos, I. Stathopoulos, G. Petsas, N. Bournas
  7th Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Iraklio, Crete May 1997

 

Bicornis-bicervical uterus with or without haematocolpos.

 1. Lainas, I. Zorzovilis, V. Paschoudis, I. Stathopoulos, K. Kostaras, S. Iliadis
  7th Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Iraklio, Crete May 1997

 

Treatment of peritoneal and ovarian endometriosis using Swiftlase.

 1. Lainas, I. Zorzovilis, G. Petsas, I. Stathopoulos, A. Ioakimidis, A. Paraschos, S. Iliadis
  7th Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Iraklio, Crete May 1997

 

Cervical sarcoma in a 15 year old girl diagnosed using hysteroscopy.

 1. Lainas, G. Petsas, A. Ioakimidis, V. Paschoudis
  2nd Hellenic Congress of Child-Adolescent Gynaecology and
  Endocrinology, Athens 6-9 December 1995

 

Pelvic infection disease and perihepatitis.

 1. Lainas, S. Iliadis, G. Petsas, A. Ioakimidis, I. Stathopoulos and V. Paschoudis
  2nd Hellenic Congress of Infection, Athens 28-29 January 1995

 

Two years experience of a laparoscopic surgery unit at Athens Maternity hospital (video).

 1. Lainas, S. Iliadis, G. Petsas, A. Ioakimidis, I. Stathopoulos and V. Paschoudis
  6th Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Athens 23-26 November 1994

 

Laparoscopic management of ovarian cysts performed with the method of double suction using Nezhat probe without content spilage.

 1. Lainas, S. Iliadis, G. Petsas, A. Ioakimidis, I. Stathopoulos and V. Paschoudis
  6th Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Athens 23-26 November 1994

 

Hysteroscopic diagnosis and treatment of endometrial cavity pathology.

 1. Lainas, S. Iliadis, V. Paschoudis, E. Hatzigiannis, A. Ioakimidis, I. Stathopoulos and B. Tzigounis
  6th Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Athens 23-26 November 1994

 

Laparoscopic diagnosis and treatment of subtle lesions of peritoneal endometriosis.

 1. Lainas, S. Iliadis, V. Paschoudis, A. Ioakimidis, I. Stathopoulos and B. Tzigounis
  6th Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Athens 23-26 November 1994

 

Curtis-Fitz-Hugh syndrome and chlamydial pelvic infection.

 1. Lainas, S. Iliadis, V. Paschoudis, A. Ioakimidis, I. Stathopoulos
  6th Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Athens 23-26 November 1994

 

Laparoscopic treatment of ectopic pregnancy.

 1. Iliadis, T. Lainas, E. Hatzigiannis, A. Ioakimidis, V. Paschoudis and I. Stathopoulos
  6th Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Athens 23-26 November 1994

 

Laparoscopic treatment of peritoneal and ovarian endometriosis using Laser CO2.

 1. Lainas, S. Iliadis, V. Paschoudis, A. Ioakimidis, I. Stathopoulos
  6th Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Athens 23-26 November 1994

 

Referral frequency for obstetric ultrasound, pregnancy DOPPLER and biophysical profile.

 1. Stathopoulos, A. Tzeferakos, I. Christopoulos and T. Lainas
  6th Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Athens 23-26 November 1994

 

Delay of labour initiation and biophysical profile.

 1. Stathopoulos, S. Iliadis, T. Lainas, V. Paschoudis and K. Gogas
  6th Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Athens 23-26 November 1994

 

Diagnosis of vaginal adenosis using the microhysteroscope Hamou II.

 1. Lainas, S. Iliadis, A. Ioakimidis, V. Paschoudis, I. Stathopoulos
  1st Hellenic Congress of Child-Adolescent Gynaecology and Endocrinology, Kastri, Athens 8-11 December 1993

 

Tuberculosis of the female reproductive system.

 1. Komninos, E. Tsamanis, T. Lainas, M. Al-Ahmar and S. Sarris
  Joint Meeting of the Greek Society of Fertility and Sterility and British Fertility Society, Rhodes 29-30 April 1983

 

Microsurgical treatment of tuboperitoneal infertility.

 1. Sarris, N. Verikios, T. Lainas and A. Komninos
  2nd Hellenic Congress of Perinatal Medicine, Athens 24-25 October 1981

 

Haematological changes during normal gestation.

 1. Mavrelos, T. Lainas, D. Primikiris, M. Antonopoulos and A. Komninos
  2nd Hellenic Congress of Perinatal Medicine, Athens 24-25 October 1981

 

The value of laparoscopy in the investigation of female infertility.

7th Hellenic Medical Congress, Athens 7-10 May 1981

 

Microsurgical treatment of female infertility.

 1. Sarris, A. Komninos, T. Lainas and S. Iliadis
  6th Hellenic Medical Congress, Athens 8-11 May 1980

 

Laparoscopic investigation of 270 cases of female infertility.

 1. Komninos, S. Sarris and T. Lainas
  6th Hellenic Medical Congress, Athens 8-11 May 1980

Η σημασία των δημοσιεύσεων

Η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα ενημερώνεται για τις διαρκείς ερευνητικές εξελίξεις μέσω επιστημονικών άρθρων, τα οποία δημοσιεύονται σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Η σημασία των επιστημονικών άρθρων, και η επιστημονική έρευνα την οποία περιγράφουν, αξιολογούνται λεπτομερώς με αυστηρότατα κριτήρια από τουλάχιστον 2 ή 3 ειδικούς επιστήμονες/καθηγητές από όλο τον κόσμο προτού γίνουν αποδεκτά για δημοσίευση, εξασφαλίζοντας έτσι ότι το συγκεκριμένο άρθρο είναι μοναδικό και προσφέρει στην επιστημονική κοινότητα κάτι καινούργιο και πρωτοποριακό.

Η δημοσίευση των ερευνητικών μας άρθρων, ιδιαίτερα σε περιοδικά παγκοσμίου φήμης, αποτελεί επιστημονική καταξίωση για την ομάδα της «Ευγονίας». Οι δημοσιεύσεις μας προσφέρουν στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα νέα τεχνογνωσία όσον αφορά πρωτόκολλα διέγερσης ωοθηκών, ασθενείς με πτωχή απόκριση, πολυκυστικές ωοθήκες και σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών, τα οποία αφορούν μια μεγάλη μερίδα των γυναικών που υποβάλλονται σε Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή. Τα άρθρα αυτά, για τα οποία είμαστε υπερήφανοι, αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό την βαθειά γνώση του αντικειμένου, την άριστη επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση, και τον διαρκή αγώνα που καταβάλλεται από όλα τα μέλη της «Ευγονίας», Ιατρούς, Εμβρυολόγους και Μαίες, για διαρκή βελτίωση και προσφορά άριστων υπηρεσιών στα ζευγάρια που μας εμπιστεύονται.