Γονιμότητα – Υπογονιμότητα

ZIFT

Στην περίπτωση εφαρμογής της μεθόδου ZIFT (ενδοσαλπιγγική μεταφορά ζυγωτών, Zygote IntraFllopian Transfer) μεταφέρονται στη σάλπιγγα ή τις σάλπιγγες λαπαροσκοπικώς, με τη βοήθεια λεπτού καθετήρα, έμβρυα που προέκυψαν μετά εφαρμογή εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Η εμβρυομεταφορά γίνεται στη σάλπιγγα αντί να γίνει στην κοιλότητα της μήτρας μετά 24-48 ώρες από την ωοληψία. Σήμερα, η μέθοδος ΖIFT δεν εφαρμόζεται πλέον διεθνώς.

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Φωτογραφικό υλικό

Πιστοποιήσεις

SWISS_9001.png
SWISS_15224.png
UKAS.png
ESYD.png
© Copyright 2018 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.