Εξωσωματική IVF

Προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος (Preimplantation Genetic Screening, PGS)

Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις επανειλημμένων αποτυχημένων προσπαθειών εξωσωματικής γονιμοποίησης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις προχωρημένης ηλικίας της μητέρας, σε ζευγάρια με φυσιολογικό καρυότυπο και σοβαρή ανδρική υπογονιμότητα, ή σε περιπτώσεις πολλαπλών παλίνδρομων κυήσεων.

Δείτε περισσότερα στις Εξελίξεις στην εξωσωματική – Προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Φωτογραφικό υλικό

Πιστοποιήσεις

SWISS_9001.png
SWISS_15224.png
UKAS.png
ESYD.png
© Copyright 2018 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.