Υστεροσκόπηση – Λαπαροσκόπηση

Αναπαραγωγική χειρουργική: Λαπαροσκόπηση – Υστεροσκόπηση

Η λαπαροσκοπική και υστεροσκοπική χειρουργική έχει καθιερωθεί διεθνώς σαν ελάχιστα επεμβατική θεραπεία (minimally invasive surgery).
Καλύπτει ευρύ φάσμα χειρουργικών επεμβάσεων που περιλαμβάνουν σχεδόν το σύνολο των γυναικολογικών παθήσεων. Για τις παθήσεις που συνδέονται με προβλήματα γονιμότητας θεωρούνται θεραπεία εκλογής.

Εφαρμόζουμε τη λαπαροσκοπική και υστεροσκοπική χειρουργική σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες βοηθώντας τα ζευγάρια να συλλάβουν φυσιολογικά ή βελτιώνοντας τη πιθανότητα σύλληψης στα προγράμματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Οι επεμβάσεις αναπαραγωγικής χειρουργικής προτείνονται για τη διόρθωση παθολογικών καταστάσεων όπως οι:

Δείτε ακόμα: