Νέα

Αύξηση των ποσοστών κύησης σε πτωχές απαντήτριες με χρήση πρωτοκόλλου ανταγωνιστή δείχνει δημοσιευμένη μελέτη μας (RCT), η οποία είναι η μεγαλύτερη διεθνώς για τις πτωχές απαντήτριες

Πετύχαμε αύξηση των ποσοστών κύησης σε πτωχές απαντήτριες με χορήγηση GnRH ανταγωνιστή, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσιευμένη μελέτη μας, η οποία είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως. Σε μελέτη μας με την διεθνώς μεγαλύτερη σειρά ασθενών με πτωχή απόκριση, το ευέλικτο πρωτόκολλο GnRH...