Νέα

Οι Δρ Τρύφων Λαϊνάς και Δρ Γιάννης Σφοντούρης συμμετείχαν στο συνέδριο «Fertility Summit: Advancing the Science with a patient-focused vision», το οποίο έλαβε χώρα στο Δουβλίνο στις 2-3 Δεκεμβρίου 2011.

Συμμετοχή σε Συνέδριο Γονιμότητας στο Δουβλίνο, 2-3 Δεκεμβρίου 2011h a patient-focused vision», το οποίο έλαβε χώρα στο Δουβλίνο στις 2-3 Δεκεμβρίου 2011. Οι Δρ Τρύφων Λαϊνάς και Δρ Γιάννης Σφοντούρης συμμετείχαν στο συνέδριο «Fertility Summit: Advancing the Science with a...