Κρυοσυντήρηση

Η κρυοσυντήρηση, ειδικά με τη νέα μέθοδο της υαλοποίησης (vitrification) που εφαρμόζουμε στην Ευγονία,επιτρέπει τη διαφύλαξη της γονιμότητας σε περιπτώσεις κακοήθειας ή πρόωρης ωοθηκικής ανεπάρκειας, ή σε περίπτωση παρουσίας υπεράριθμων εμβρύων μετά από προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Κρυοσυντήρηση ονομάζεται η διατήρηση κυττάρων (ωαρίων, σπερματοζωαρίων, εμβρύων), ιστών (π.χ. τεμαχίων όρχεως ή ωοθήκης) ή ακόμη και ακατέργαστου βιολογικού υλικού (π.χ. σπερματικού υγρού) σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, με σκοπό τη χρήση τους σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή.

Δείτε περισσότερα για την κατάψυξη ωαρίων, εμβρύων και σπέρματος.