Δωρεά γεννητικού υλικού

Μερικά ζευγάρια δεν έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν παιδί με δικούς τους γαμέτες (ωάρια ή σπερματοζωάρια). Η απώλεια της αναπαραγωγικής ικανότητας μπορεί να προέρχεται είτε από τη γυναίκα, είτε από τον άνδρα, είτε και από τους δύο. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει άλλος τρόπος για τεκνοποίηση παρά με δωρεά γεννητικού υλικού.

Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων και εμβρύων, τη χρήση σπέρματος δότη, και τις προϋποθέσεις δωρεάς της Ευγονίας, τηρώντας αυστηρά πρότυπα ηθικής και δεοντολογίας.