Εκσπερμάτιση

Ο σεξουαλικός ερεθισμός ισοδυναμεί με διέγερση του συμπαθητικού αυτονόμου νευρικού συστήματος με συνέπεια τις περισταλτικές κινήσεις των μυών της επιδιδυμίδας και του σπερματικού πόρου. Ένας μικρός όγκος υγρού που περιέχει σπερματοζωάρια αποθηκευμένα στην επιδιδυμίδα, στον σπερματικό πόρο και τη λήκυθο του σπερματικού πόρου οδηγείται προς την προστατική ουρήθρα. Οι σπερματοδόχοι κύστεις εκκρίνουν 2-3 ml κολλώδους αλκαλικού υγρού που μέσω των πόρων τους, εκχέεται στην προστατική μοίρα της ουρήθρας. Η σύσπαση των μυών του προστάτη προσθέτει 1-2 ml υδαρούς υποόξινου προστατικού εκκρίματος. Το σύνολο του εκκρίματος πορεύεται προς την υμενώδη και τη σηραγγώδη μοίρα της ουρήθρας και τέλος οι συσπάσεις των μυών οδηγούν το σπέρμα στο έξω στόμιο αυτής.

Κατά τη διάρκεια της εκσπερμάτισης κλείνει το έσω στόμιο της ουρήθρας προς την ουροδόχο κύστη για την αποφυγή παλίνδρομης εκσπερμάτισης.

Σχηματική παράσταση της αποχετευτικής οδού του σπέρματος.

Σχηματική παράσταση της αποχετευτικής οδού του σπέρματος.